Evangeliegemeente Morgenstond Nieuwegein

Evangelie Gemeente

Het evangelie leert ons dat God in Jezus Christus naar ons, verloren mensen, is toegekomen. Jezus Christus houdt zoveel van ons mensen dat Hij bereid was voor ons te sterven: Hij stierf voor onze zonden aan het kruis, maar Hij stond weer op in een eeuwig leven! Daardoor heeft Hij ons gered van de eeuwige dood. Want iedereen die gelooft dat Jezus Christus, Gods Zoon, voor hem of haar gestorven en opgestaan is, zal óók leven. Niet zomaar leven van zondag tot zondag, maar dagelijks leven met Hem en als kind van de Vader. Een leven waarin we samen tot ons doel komen. Een eeuwig leven!

Morgenstond

Evangelie Gemeente Morgenstond te Nieuwegein is begonnen in april 1997 als dochtergemeente van de Delftse Evangelie Gemeente Morgenstond. De gemeenten zijn onafhankelijk van elkaar, maar zijn verenigd in een federatie. Binnen deze federatie vindt overleg plaats over onder andere visie en strategie. De eindverantwoordelijkheid binnen de Evangelie Gemeente Morgenstond te Nieuwegein ligt bij het oudstenteam van de gemeente zelf.

Lichaam van Christus

Evangelie Gemeente Morgenstond te Nieuwegein staat niet op zichzelf: zij maakt deel uit van het lichaam van Jezus Christus. Vanuit onze gemeente willen wij graag samenwerken met andere kerken, gemeenten en organisaties. Het goede nieuws is dat Jezus Christus de mensen wil redden. Helaas hebben velen deze boodschap nog niet eerder duidelijk gehoord. Als gemeente willen wij ons steentje bijdragen om het goede nieuws over Jezus Christus te laten klinken, zowel in onze eigen omgeving als wereldwijd.