Evangeliegemeente Morgenstond Delft

Welkom bij Evangeliegemeente Morgenstond Delft (EGM), een moderne en levendige gemeente in het oude hart van Delft. Als gemeente willen we:

  • opzien naar God, niet alleen in onze zondagse diensten en huiskringen, maar iedere dag op de plek waar we wonen, studeren en werken
  • omzien naar elkaar door verdriet en pijn, vriendschap en plezier met elkaar te delen
  • uitzien naar andere mensen dichtbij en ver weg, door hen waar nodig een handje te helpen, een steuntje in de rug te bieden of meer uitleg te geven over wie Jezus is.

Het evangelie, het kruis van Jezus en Zijn opstanding, staat centraal in onze gemeente. We willen elke dag met Jezus leven. Op de zondag komen we bij elkaar komen om van elkaar te leren en van de verschillende sprekers die ons bemoedigen en uitdagen door wat God ons door de bijbel zegt. We aanbidden Hem door te zingen, maar ook door theater, dans en andere kunstvormen. De gemeente kent veel kinderen en we zijn rijk aan bevlogen kinderwerkers. We organiseren graag regelmatig activiteiten, zoals een Alphacursus, een digitaal dagboek, een fancy fair over duurzaamheid en bijbelonderwijsdagen.

We willen graag een helende gemeenschap zijn, ook voor de mensen in onze omgeving. Ons jaarthema voor 2013 is: schitterend leven tussen de scherven. Die schittering is niet alleen voor Delft. Ook zetten we ons in voor het evangelie in andere landen. Dit doen we door mensen te steunen die zich in het buitenland hiervoor inzetten.

En dit alles al 30 jaar, door Zijn genade.