De verschillende gemeenten

De Morgenstondgemeenten zijn een samenwerkingsverband van Evangelische en Pinkstergemeenten in de Randstad.

De Opwekking op het Haagse Malieveld in 1958 was de aanleiding tot het ontstaan van de eerste Morgenstondgemeente in de Haagse stadswijk Morgenstond. Vanuit die gemeente zijn de andere ontstaan op diverse plaatsen in de Randstad.

De Morgenstondgemeenten hebben als grootste gemeenschappelijke kenmerk de Bijbel als absolute waarheid. In elk van de gemeenten wordt dat op eigen wijze ingevuld.

In de geloofsbelijdenis kunt u onze overtuiging lezen. Wij zijn erg benieuwd naar uw vragen over geloof en leven.

Wij ontvangen u graag in een van onze gemeenten.