Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam

Elke zondag houden wij onze samenkomsten om 14.00 uur in het gebouw, “de Ark”, Hargplein 101 in Schiedam. Parallel aan onze samenkomsten hebben we een crêche tot 4 jaar en zondagsscholen voor de leeftijd van 4 tot 12 jaar, en om de 14 dagen een tienerbijeenkomst vanaf 12 jaar. Ook is er vertaling in het Farsi tijdens de zondagse samenkomsten.

Wij zijn een Pinkstergemeente en vinden het normaal om het evangelie in de ruimste zin van het woord vorm te geven. Het praktizeren van de gaven van de Geest is een een ontspannen onderdeel van al onze bijeenkomsten. Zowel broeders als zusters nemen in elk opzicht deel aan onze samenkomsten, en kunnen hun plaats in de organisatie van de gemeente innemen.

Eenmaal per twee weken hebben we buiten de zondag om een bijeenkomst in onze woonhuizen. Deze bijeenkomsten zijn verdeeld over zes kringen. Ook eenmaal per twee weken hebben we een bijbelstudie bijeenkomst voor de hele gemeente.

Daarnaast heeft de gemeente een jarenlange betrokkenheid bij zending en evangelisatie. Die betrokkenheid is zowel op de lange- als op de korte termijn. Het betreft landen in voornamelijk West-Afrika en landen in het Midden Oosten. In onze woonplaats Schiedam zijn veel gemeenteleden aktief in vormen van evangelisatie en sociaal werk.