Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer

“Jarenlang had Peter Rothuizen het verlangen om in de sterk groeiende stad een gemeente te beginnen. De Heer had beloofd dat dit ging gebeuren maar steeds was de tijd niet rijp.

Heel wat Hagenaars gingen ondertussen in Zoetermeer wonen. In 1977 zette de Heer het licht op groen. Vanaf oktober ontstonden er regelmatige bidstonden en op 10 januari 1978 werd de eerste samenkomst van de Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer gehouden om vier uur ’s middags in de school aan de Du Meelaan.

Het schoolgebouw brandde echter af toen de gemeente begon te groeien. Alle spullen die in de school lagen opgeslagen gingen verloren. Na een paar weken een zwervend bestaan te hebben geleid en na een aantal jaren te zijn samengekomen in het wijkcentrum Buytenwegh, konden de samenkomsten gehouden worden in het sportcomplex Willem Alexander. Dit complex is inmiddels afgebroken. Begin jaren negentig kon de Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer een gymzaal aan de César Franckrode kopen. Het schoolgebouw in Meerzicht moest worden afgebroken.

De gymzaal werd verbouwd met hulp van vele gemeenteleden. Op deze locatie, vinden veel activiteiten plaats en heeft de gemeente inmiddels ruimtegebrek. De jeugdgroep groeit de huiskamers uit en is toe aan een eigen jeugdhonk. Ditzelfde geldt voor de tiener- en kindersamenkomsten. We bidden en wachten rustig af totdat de Heer oplossingen geeft.

Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer is een levendige gemeente. Verscheidenheid, dat is wat je zult vinden als je de samenkomsten bezoekt van onze gemeente. Verscheidenheid omdat we afkomstig zijn uit verschillende culturen, uit verschillende kerkgenootschappen, omdat we veel verschillende leeftijdsgroepen hebben en bovenal: omdat ieder van ons uniek geschapen is. Wat je altijd kunt verwachten in De Banier is een persoonlijk getinte en opgewekte dienst met gebed, muziek, zang en het Woord van God. In onze samenkomsten voel je je vrij om actief deel te nemen (ook al ben je tot niets verplicht). We willen God aanbidden in alles wat we doen, tijdens de zondagse samenkomsten maar ook in ons doen en laten door de week en in hoe we met elkaar omgaan. We willen zoeken naar Gods bedoeling met ons leven door zijn Woord te bestuderen. We geloven dat Jezus Gods Zoon is Die voor ons is gestorven om ons te redden. We geloven dat ons de Heilige Geest is gegeven om ons te leiden en te onderwijzen.