Pinkstergemeente Morgenstond Cypres

Pinkstergemeente Morgenstond Cypres Wij zijn een middelgrote, multiculturele kerk in Den Haag, waar we als Gods gezin wekelijks samenkomen om God te aanbidden, elkaar te dienen en te leren uit Zijn Woord. We geloven dat de bijbel Gods geïnspireerde Woord is en als zodanig het hoogste gezag in het leven van een christen. We willen dan ook in ons doen en laten gehoorzaam zijn aan de bijbel.

In onze samenkomsten willen we God loven met zowel eigentijdse liederen (Opwekkingsliederen) als waardevolle oudere liederen (bv. Johan de Heer), onder begeleiding van een jonge, enthousiaste muziekgroep. Verscheidenheid moet er zijn, omdat we willen dat jong en oud, blank of bruin, christelijk opgevoed of niet, zich bij ons thuis voelen. Daarnaast is leren uit Gods woord door bijbelgetrouwe uitleg van verschillende predikers een belangrijk onderdeel van onze samenkomsten. Dat houdt in: luisteren naar wat Gods woord te zeggen heeft en dat toepassen in ons leven. Door diverse activiteiten door de week proberen we daar handen en voeten aan te geven. Zo proberen we jong en oud datgene aan te bieden wat ze nodig hebben.

Wij zijn als kerk niet zomaar in Den Haag (Moerwijk) terecht gekomen. We geloven dat God ons wil gebruiken voor de mensen om ons heen. We willen dan ook een plek bieden waar mensen tot rust kunnen komen, hun (geloofs)vragen kunnen stellen en contact kunnen hebben met mensen die om ze geven, maar waar ze vooral de liefde waarmee God hen liefheeft zullen ervaren.