Pinkstergemeente Morgenstond Gouda

De PGMGouda is gestart in 1989 vanuit de gemeente in Zoetermeer. De eerste plaats van samenkomst was in de Lagere Tuinbouwschool met ongeveer 25 personen, maar gaandeweg werd deze ruimte te klein . In 1988 werd het huidige pand in het centrum van de stad gekocht en na grondige verbouwing betrokken. Het kreeg de naam De Gouden Aar en hier vinden de samenkomsten en andere activiteiten nog steeds plaats. De gemeente telt ca. 240 geregistreerde leden.

De PGMGouda is een streekgemeente met een laagdrempelig en gastvrij karakter, waar de aanbidding van God de Vader, het discipelschap van Jezus Christus en de vervulling door de Heilige Geest tot gavengerichte bediening centraal staat. We willen een plek zijn, waar we als gelovigen bij elkaar en de maatscappij waarin we leven betrokken zijn en daadwerkelijk meeleven met praktische hulp, gebed, en persoonlijke contacten.