Pinkstergemeente Morgenstond Bodegraven

Wij stellen ons graag even voor! Wij zijn Pinkstergemeente ‘Morgenstond’ uit Bodegraven. Wij zijn een jong, betrokken, levendige en laagdrempelige christelijke gemeenschap. Een gemeente met veel jonge gezinnen en leggen daarom het accent op het kinder- en jeugdwerk in alle leeftijden. In onze gemeente hebben we een uitgebreid kinder- en jeugdwerk. We vinden het als gemeente belangrijk dat we kinderen in deze groepen op hun eigen niveau over de liefde van God kunnen vertellen en dagen hen uit om God te zoeken in hun jonge levens.

Wij zijn levendig in onze uitingsvorm; tijdens de zondagsdienst spelen en zingen wij Opwekkingsliederen om onze God te loven, ondersteund door twee teams/bands. In onze gemeente staat het leven met God door de Heilige Geest centraal, net als een persoonlijke, dagelijkse relatie met Jezus Christus. Iedere zondag komen we samen om God en elkaar te ontmoeten. Dit doen we door middel van liederen, gebeden, dankzegging, woordverkondiging en getuigenissen. Op verschillende manieren wordt hier uiting aan gegeven. Na de dienst is er altijd gelegenheid tot een praatje bij de koffie of thee. Naast de zondagen zijn wij ook met elkaar betrokken. We ontmoeten elkaar onder andere tijdens; kringavonden, bidstond, Bijbelstudie, ochtendbidstond, mumsmeet (voor moeders met kleine kinderen) of in de bibliotheek.

Wij ondersteunen meerdere zendingsprojecten. Dit zijn Casa de Esperanza in Bolivia, een roma project in Roemenie en Frontiers. PGM Bodegraven is ook een participatieve gemeente. Ons oudstenteam bestaat uit vijf oudsten, we hebben bijna vijftien diakenen. Maar vooral blij zijn we met de inzet van bijna alle gemeenteleden in de vele gebieden die we inmiddels in de gemeente hebben, van kringenwerk tot kinderwerk, van zending tot pastoraat en van muziek tot evangelisatie en zending. We geloven in het principe ‘iedereen doet mee’ en beginnen daar al vroeg mee met het betrekken van tieners/jeugd in allerlei gebieden in de gemeente.

PGM Bodegraven is in 1994 ontstaan uit PGM Gouda. Inmiddels zijn we gegroeid tot ongeveer 200 mensen die regelmatig de samenkomst bezoeken. In al die jaren zien we dat diverse profetieen en visies de gemeente hebben gezegend, met name het woord in het begin dat we een ‘vangnet’-gemeente zouden zijn. Maar ook zijn we altijd gericht op ‘zegen tot zegen’, uitdelen van wat je zelf ontvangen hebt. Gaat het dan altijd soepel? Helaas niet, we hebben regelmatig (geestelijke) strijd en stevige uitdagingen in de gemeente. We werken daarom intensief aan eenheid en realiseren ons dat we in een verbroken wereld leven waarvan ook makkelijk wat binnenkomt in de gemeente. Maar we hebben een rotsvast geloof in dat Christus de hoeksteen is van Zijn gemeente! Onze visie richt zich dit jaar op Johannes 13:34-35: “Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.“ Met daarbij vijf ‘woorden’ die we uitwerken in alle gebieden van de gemeente: liefhebben, dichtbij elkaar, herstel, toebereid, uitdelen.