Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk

Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk Een Morgenstondgemeente in de wijk Bouwlust in het zuiden van Den Haag. In 1988 ontstaan als Pinkstergemeente Morgenstond Houtwijk, toen een groepje uit de Morgenstondgemeente in de wijk Mariahoeve onder leiding van Marius van Leeuwen in Houtwijk diensten ging houden. Locatie: de aula van het Hoflandcollege aan de Albardastraat. Er was zegen en groei. In de loop der jaren groeide de gemeente tot boven de 250 leden.

Na een periode van zorgen en afname in aantal maakte de gemeente een nieuwe start. In het voorjaar van 2011 een verhuizing naar een plek waar meer contact met de omgeving mogelijk was: de Exoduskerk. Kort tevoren was deze voormalig hervormde kerk door de Protestantse Kerk verkocht aan de Église Évangélique de la Haye, een Franstalige Afrikaanse kerk. De Morgenstondgemeente gebruikt de kerk op zondagochtend en op enkele momenten door de week. Sinds het najaar van 2011 werkt Ernst Zwart als voorganger in de gemeente, samen met een groepje oudsten.

Er is een duidelijke roeping om een gastvrije gemeente te zijn. Een herberg waar mensen welkom zijn, tot rust en op krachten kunnen komen. En boven alles: de Heer Jezus ontmoeten en door Hem onze Hemelse Vader. Die gastvrijheid krijgt gestalte in de zondagse diensten en in allerlei bijeenkomsten en activiteiten door de week, o.a. Bijbelstudies en kringen voor verschillende doelgroepen. Mensen ontmoeten hun Redder en leren Hem na te volgen in hun leven.