Wat “geloven”wij? De Bijbel geeft weer wat God ons te zeggen heeft. Wij geloven dat de Bijbel de waarheid is. Veel Bijbelteksten zijn glashelder. Andere teksten zijn wat moeilijker om te doorgronden, daarvoor is uitleg nodig. Deze uitleg leidt tot gesprekken die ons meer zicht geven op de grootheid van God. Soms leiden teksten tot een verschil in opvatting. Dat mag. Centraal in wat wij geloven is datgene wat Jezus, de Zoon van God heeft gedaan. Zijn leven, sterven, opstanding en Zijn terugkomst maken duidelijk dat er een glorieuze toekomst aankomt.

Neem contact op met Evangelie Gemeente Zoetermeer